Automatické kotly na pelety a obilie
Benekov | D'Alessandro | VERNER

Fotografia Verner A251

Verner A251
Automatický kotol na pelety a obilie

Komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek, poľnohospodárskych budov, škol, hotelov, dielní, malých prevádzok a obdobných objektov.

Spaľovanie poľnohospodárskych produktov - pšenice, ovsa, žita, tritikale, jačmeňa, kukurice, horčice, repky olejky, alternatívnych peliet z obilných pliev, energetických rastlín a obilnej alebo repkovej slamy a tiež drevných peliet.

8 400 7 990 €
+ odpopolnenie
1 600 €

Verner A251 »


Fotografia Verner A302

Verner A302
Automatický kotol na pelety a obilie

Kotol Verner A302 je určený pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek, hospodárskych budov, škôl, hotelov, dielní, malých prevádzok a podobných objektov. Kotol disponuje schopnosťou spaľovať všetky pelety a obilie s menovitým výkonom 30 kW.

9 300 8 300 €

Verner A302 »


Fotografia Verner A492

Verner A492
Automatický kotol na pelety a obilie

Kotol Verner A492 je určený pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek, hospodárskych budov, škôl, hotelov, dielní, malých prevádzok a podobných objektov. Kotol disponuje schopnosťou spaľovať všetky pelety a obilie s menovitým výkonom 49 kW.

11 100 €

Verner A492 »


Fotografia Verner A602

Verner A602
Automatický kotol na pelety a obilie

Kotel Verner A602 je určen pro komfortní, úsporné a hlavně ekologické vytápění rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven a podobných objektů. Kotel disponuje schopností spalovat veškeré pelety a obilí o jmenovitém výkonu 59 kW.

11 100 €

Verner A602 »