Verner A492
Automatický kotol na pelety a obilie

Verner A492
Automatický kotol na pelety a obilie

Kotol Verner A492 je určený pre komfortné, úsporné a hlavne ekologické vykurovanie rodinných domov, bytových jednotiek, hospodárskych budov, škôl, hotelov, dielní, malých prevádzok a podobných objektov. Kotol disponuje schopnosťou spaľovať všetky pelety a obilie s menovitým výkonom 49 kW.

Hlavné prednosti

 • Automatické zapaľovanie
 • Automatické vynášanie popola
 • Automatické čistenie výmenníka a horáka
 • Automatické doplňovanie paliva pomocou závitovkového podávača zo samostatne stojaceho zásobníka voliteľné veľkosti
 • Veľká regulovateľnosť výkonu 30 - 100%
 • Spaľovanie drevených peliet, priemyselných peliet a agropeliet
 • Najvyššia možná emisná trieda č. 5 (pre drevné pelety)
 • Veľký zásobník paliva v základnej výbave s možnosťou variabilného umiestnenia (700 l typ A602 a A492, 400 l typ A302)
 • Jednotahový výmenník telesa kotla
 • Nízke prevádzkové náklady - vysoká účinnosť - 94%
 • Pohyblivý doskový horák umožňujúce spaľovať paliva v horšej kvalite
 • Možnosť ovládania viacerých vykurovacích okruhov, akumulácie, solárneho systému a integrovaná kaskádová regulácia
 • Ovládanie prostredníctvom sms správ alebo internetu
 • Farebný dotykový ovládací displej
 • Jednoduchá aktualizácia softvéru cez USB Flash alebo internet

Základné technické údaje

Výška mm 1744
Šírka mm 816
Hĺbka mm 1370
Maximálny výkon kW 49
Účinosť % 90,9
Minimálny požadovaný ťah komína: Pa 22
Objem základného popolníku: dm³ 20
Emisná trieda  -  5
Váha kg 640