Verner A602
Automatický kotol na pelety a obilie

Verner A602
Automatický kotol na pelety a obilie

Kotel Verner A602 je určen pro komfortní, úsporné a hlavně ekologické vytápění rodinných domů, bytových jednotek, zemědělských budov, škol, hotelů, dílen, malých provozoven a podobných objektů. Kotel disponuje schopností spalovat veškeré pelety a obilí o jmenovitém výkonu 59 kW.

Deskový hořák zcela nové konstrukce zajišťuje pohyb paliva na roštu a jeho dokonalé prohořívání. Tento proces umožňuje bezproblémově používat i paliva, která se při hoření spékají. Palivo je automaticky zapalováno elektrickým horkovzdušným systémem. Řídicí systém kotle zajišťuje přesné dávkování paliva a vzduchu do hořáku a spalovací komory na základě vyhodnocení údajů o teplotě vody v kotli, teplotě spalin, teplotě v objektu a venkovní teplotě. Popel je ze dna spalovacího prostoru vynášen přímo do externího zásobníku umístěného vně kotle. Příjem paliva je ze zásobníku s dávkovacím šnekem a provedení zásobníku je dle požadavku.

Hlavní přednosti

  • Automatický zapalovaní
  • Automatické dávkování paliva
  • Automatické vynášení popela do externího popelníku
  • Automatickým čištěním výměníku spalin prostřednictvím pohyblivých turbulátorů – čištění probíhá v naprogramovaných intervalech bez zásahu obsluhy
  • Řídicí systém s intuitivním ovládáním prostřednictvím dotykového displeje
  • Barevným dotykovým ovládacím displejem z modelové řady kotlů PONAST Line3
  • Integrovaná kaskádová regulace
  • Napojení na nadřazené zařízení přes wifi
  • Integrovaná regulace a řídící systém dokáže ovládat několik otopných okruhů, akumulačních zásobníků, ohřev užitkové vody a řízení kaskády více kotlů
  • GSM systém

Základní technické údaje

Výška mm 1 744
Šířka mm 816
Hloubka mm 1 440
Maximální výkon kW 59
Minimální výkon kW 15
Požadovaný komínový tak Pa 22
Účinost % 92
Emisní třída  -  5
Váha kg 685