VERNER Automatický dochladzovací ventil

VERNER Automatický dochladzovací ventil. Slúži na zabránenie možného prehriatia kotla.

Ak prekročí teplota vody v kotli 95°C (97°C), odtoková armatúra se otvorí a dochladzovacou smyčkou začne prúdiť voda z vodovodného rádu - zvyškový výkon kotla sa tak odvedie.