Edilkamin KIT B
Predkompletovaná kúrenárska zostava pre KV Edilkamin

Edilkamin - KIT B je predkompletná kurenárska zostava vhodná na oddelenie primárneho a sekundárneho okruhu na inštaláciu teplovodných vložiek, teplovodných kachlí a kotlov na drevo a výrobu TÚV.

Je určený pre otvorený systém - otvorenú expanznú nádobu.

Obsahuje

  • 20 a 30 doskový výmenník
  • trojcestný ventil
  • čerpadlo
  • čerpadlová zostava
  • spätný ventil
  • 2x odvzdušňovací ventil
  • poistný ventil
  • displej na riadenie teploty