Smrekové A2 pelety
Bez chemických prísad a lepidla

Smrekové A2 vykurovacie pelety - smreková pilina s trochou kôry.

Odporúčame do všetkých retortových a prestavbových kotlov - MAGA, USPOR, BENEKOV, VERNER i iných značiek.

Balenie: paleta 1050kg 70 vreciek po 15 kg, kamiónové odbery dohodou

Ekologičnosť a výhody vykurovania peletami

Pelety sú moderným, ekologickým a ekonomickým palivom s vysokou výhrevnosťou - až 19 GJ/t.

Drevné vykurovacie pelety majú nízky obsah popola a celý priebeh spaľovania je veľmi čistý. U smrekových peliet je popolnatosť 0,5 - 0,8%.

Merná energia voči plynu predstavuje úsporu až 50%. Jedná sa o skutočné ekologické palivo 21. storočia.

Základné údaje bežných palív

  • 1kg peliet poskytuje 4,7 - 5,2 kW/h energie
  • 1kg drevnej štiepky poskytuje cca 3,8kW/h energie
  • 1l oleja poskytuje cca 10 kW/h energie

Hlavné výhody peliet ako paliva

  • majú vysokú hustotu - vysoká výhrevnosť
  • ich tvar je vhodný na automatický transport zo zásobníka priamo do kotla pomocou šnekového dopravníka
  • nízky obsah spalín a zvyškového popola, ktorý je následne využiteľný ako hnojivo
  • potreba takmer nulového ľudského zásahu od naplnenia zásobníka až po odstránenie popola

Technické údaje

Výhrevnosť   MJ/kg 18,5
Popolnatosť   % 0,5 - 0,8 
Zloženie   100% prírodné drevo 
Obsah vody % 7
Priemer   mm 6
Dĺžka mm 10 - 30
Hmotnosť   kg/m3 1120