Tatramat OVK
Kombinovaný akumulačný tlakový ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom

Tatramat OVK
Kombinovaný akumulačný tlakový ohrievač vody s rúrkovým výmenníkom

OVK 81, OVK 121, OVK 151, OVK 201

Kombinované akumulačné tlakové ohrievače vody s rúrkovým výmenníkom sú vhodné na použitie v rodinných domoch a rôznych sociálnych zariadeniach. Kombinácia elektrického a nepriameho ohrevu teplej vody umožňuje efektívne skĺbenie ohrevu elektrickým prúdom v letných mesiacoch a ohrevu teplou vodou zo systému ústredného kúrenia vo vykurovacom období a tým šetrí drahocennú energiu.

Ohrievače sa vyrábajú v pravom i ľavom vyhotovení a umožňujú odber teplej vody z niekoľkých odberných miest. Ich vnútorná nádrž je z oceľového plechu, ktorého vnútorný povrch je chránený kvalitným smaltom a anódovou ochranou proti korózii. Nútený obeh cirkulačnej vykurovacej vody v ohrievačoch zabezpečuje čerpadlo, ktoré je súčasťou systému ústredného kúrenia.

 • úsporná prevádzka vďaka tepelnej polyuretánovej izolácii
 • rýchla a zdravotne nezávadná príprava teplej vody
 • vizuálna kontrola teploty vody
 • signalizácia ohrevu
 • možnosť nastavenia optimálneho prevádzkového režimu
 • poistka proti prehriatiu ohrievača
 • poistka proti zamrznutiu vody
 • univerzálny záves pre jednoduchú inštaláciu
 • jednoduchá obsluha a údržba
 • zvislé (OVK) alebo ležaté (LOVK) vyhotovenie
 • možnosť inštalácie nad vaňu (OVK 81, LOVK 81)

Technické údaje

Parameter OVK 81 OVK 121 OVK 151 OVK 201
Menovitý objem (l) 75 115 145 195
Spôsob ohrevu kombinovaný (elektrický - cirkulačná voda ÚK)
Elektrické napätie 1/N/PE ~ 230 V
Príkon (W) 2000
Menovitý pretlak v nádrži (MPa) 0,6
Aktívna plocha výmenníka (m2) 0,6
Menovitý pretlak vo výmenníku tepla (MPa) 0,6
Max. vypínacia teplota termostatu (°C) 80 (-6)
Inf. čas elektrického ohrevu z 15°C na 65°C (hod.) ~ 2,5 ~ 3,6 ~ 4,6 ~ 7,5
Tepelné straty (kWh/24h) 0,91 1,17 1,35 1,80
Tepelný výkon výmenníka tepla (kW) 20,3 19,0 17,0 18,5
Inf. čas ohrevu výmenníkom tepla o Δt=35°C (min.) ~ 15 ~ 25 ~ 30 ~ 37
Hmotnosť (kg) 37 48 56 80
Stupeň ochrany IP 25 IP 24 IP 24 IP 24

Ďalšie informácie