VERNER Samočinná miešacia armatúra

VERNER Samočinná miešacia armatúra
Na ochranu kotlov

VERNER Samočinná miešacia armatúra slúži na ochranu kotlov pred nízkoteplotnou koróziou. Používa sa v sústavách ústredného kúrenia, kde nie je iným spôsobom zabezpečené, aby teplota vratnej vody do kotla nepoklesla pod 60° C.

U zplyňovacieho kotla na drevo obmedzuje samoprispôsobiteľná zmiešavacia armatúra VERNER kondenzovanie kyselín v prikladacej komore, a tým značne predlžuje životnosť kotla. Funkcia zmiešavacej armatúry je založená na princípe rozťažnosti. Vďaka tomu nie je závislá od prívodu elektrickej energie, pracuje úplne automaticky, bez nárokov na obsluhu.

Armatúra umožňuje montáž do samoťažnej sústavy aj sústavy s nútenou cirkuláciou.

trojcestná 144 €
štvorcestná 150 €

VERNER Samočinná miešacia armatúra »


VERNER Snímač teploty bojleru

VERNER Snímač teploty bojleru
Akumulačnej nádrže

VERNER Snímač teploty bojleru používa sa na prepojenie kotla a akumulačnej nádrže, bojleru.

Na regulácii kotla je možné potom nastaviť maximálnu teplotu vody v akumulačnej nádrži.

65,40 €

VERNER Snímač teploty bojleru »


VERNER Spínacie hodiny

VERNER Spínacie hodiny

VERNER Spínacie hodiny. Vďaka spínacím hodinám je možné jednoduchým nastavením určiť odstávku kotla a následne jeho automatické opätovné zopnutie.

45 €

VERNER Spínacie hodiny »


VERNER Zvinovacie hrablo

VERNER Zvinovacie hrablo
Komfortné spaľovanie palív

VERNER Zvinovacie hrablo zaisťuje vyšší komfort spaľovania menej kvalitných palív, ktoré v násypke vytvárajú tzv. klenbu.

Cieľom zvinovacieho hrabla je nielen zvýšiť komfort obsluhy automatických kotlov VERNER, ale samozrejme tiež skrátiť návratnosť počiatočnej investície do kotla. V automatickom kotli je možné pohodlne spaľovať menej kvalitné a omnoho lacnejšie palivo ako doposiaľ.

153,60 €

VERNER Zvinovacie hrablo »