VERNER Samočinná miešacia armatúra
Na ochranu kotlov

VERNER Samočinná miešacia armatúra slúži na ochranu kotlov pred nízkoteplotnou koróziou. Používa sa v sústavách ústredného kúrenia, kde nie je iným spôsobom zabezpečené, aby teplota vratnej vody do kotla nepoklesla pod 60° C.

U zplyňovacieho kotla na drevo obmedzuje samoprispôsobiteľná zmiešavacia armatúra VERNER kondenzovanie kyselín v prikladacej komore, a tým značne predlžuje životnosť kotla. Funkcia zmiešavacej armatúry je založená na princípe rozťažnosti. Vďaka tomu nie je závislá od prívodu elektrickej energie, pracuje úplne automaticky, bez nárokov na obsluhu.

Armatúra umožňuje montáž do samoťažnej sústavy aj sústavy s nútenou cirkuláciou.