VERNER Regulátor komínového ťahu

VERNER Regulátor komínového ťahu je prírubová konštrukcia, ktorá je vybavená sedlami pre kyvné brity klapky regulátora a držiaku na magnetický toroid. Originálny princíp jemnej regulácie ťahu permanentného magnetu na klapku regulátora je predmetom udeleného patentu firmy VERNER.

Skrutkou nastaviteľná vzdialenosť magnetu od klapky regulátora umožňuje nastaviť potrebné magnetické predpätie, ktoré definuje prahovú hodnotu podtlaku. Ak vznikne na klapke väčší podtlak, ako je magnetické predpätie magnetu, dôjde k pootvoreniu klapky tak, aby množstvo prisávaného vzduchu zabezpečilo požadovaný podtlak v komínovom prieduchu. Tým je zabezpečený rovnomerný ťah za kotlom a sú vytvárané optimálne podmienky pre horenie v ohnisku (ťah komína neovplyvňuje horenie kotla).

Výsledkom je 3 až 9% úspora paliva ročne. Inštalácia regulátora komínového ťahu prináša množstvo ďalších výhod a zlepšení:

  • Rieši problémy nielen s nerovnomernosťou komínového ťahu a nadväzujúcim nastavením pecí, ale aj s navlhaním konštrukcií komínov.
  • Prispôsobí vlastnosti pôvodného komínu prevádzky nového kúreniska tak, aby pôvodný, obvykle príliš veľký a zle tepelne izolovaný komín, mohol aj naďalej dobre slúžiť aj bez nákladných stavebných úprav.
  • Pri nadmernom ťahu komína zabezpečí v dôsledku prenikania vzduchu z kotolne nariedenie spalín, zväčšenie ich objemu a rýchlosti prúdenia v prieduchu. Dôsledkom je menšie ochladenie a zväčšenie bezpečnosti proti kondenzácii vody. Pokles teploty spalín v dôsledku zmiešania so vzduchom je kompenzovaný poklesom rosného bodu vzniknutej zmesi.
  • Počas prevádzkových prestávok kúreniska, keď vytvára zahriaty komín dostatočný ťah, prisáva regulátorom ťahu vzduch. Ten sa v dolnej časti prieduchu predhreje a vo vyšších partiách potom komínové teleso vysušuje a prevetráva. Tak sa zvyčajne zabezpečí dobrý stav komína nezávisle na spôsobe prevádzky kúreniska aj v prípadoch, kedy by inak došlo k jeho prevlhčeniu a následnym škodám.