VERNER Odťahový ventilátor spalín
VS5

VERNER Odťahový ventilátor spalín. slúži ako prídavné zariadenie na podporu odťahu spalín. Eliminuje dymenie do kotolne pri zapaľovaní kotla a štarte z odstávky. Obmezuje aj prašnosť pri vyberaní popola a čistení kotla.

Umiestňuje sa do dymovodu medzi výstupné hrdlo kotla a vstup do komína.