Edilkamin KIT D
Predkompletovaná kúrenárska zostava pre KV Edilkamin

Edilkamin - KIT D je predkompletná kurenárska zostava vhodná na oddelenie primárneho a sekundárneho okruhu na inštaláciu teplovodných vložiek, teplovodných kachlí a kotlov na drevo a výrobu TÚV.

Je určený pre uzavretý systém - uzavretú expanznú nádobu.

Obsahuje

  • zavrená expanzná nádoba
  • trojcestný výmenník
  • čerpadlo primárneho okruhu
  • čerpadlo sekundárneho okruhu
  • prietokový snímač
  • 2x odvzdušňovací ventil
  • spätný ventil
  • poistný ventil
  • displej na riadenie teploty