Edilkamin KIT A2
Predkompletovaná kúrenárska zostava pre KV Edilkamin

Edilkamin - KIT A2 je predkompletná kurenárska zostava vhodná na oddelenie primárneho a sekundárneho okruhu pre inštaláciu teplovodných kachlí na pelety.

Je určený pre uzavretý systém - uzavretú expanznú nádobu.

Obsahuje

  • 30 doskový výmenník
  • čerpadlo
  • spätný ventil
  • 2x odvzdušňovací ventil
  • poistný ventil
  • displej na riadenie teploty