Edilkamin KIT A1
Predkompletovaná kúrenárska zostava pre KV Edilkamin

Edilkamin - KIT A1 je predkompletná kurenárska zostava pre inštaláciu teplovodného krbu alebo teplovodných kachlí s plynovým kotlom bez výroby TÚV.

Je určený pre otvorený systém - otvorenú expanznú nádobu.

Obsahuje

  • 30 doskový výmenník
  • čerpadlo
  • spätný ventil
  • 2x odvzdušňovací ventil
  • poistný ventil
  • displej na riadenie teploty