Smrekovo-borovicové DIN+A1 pelety
CERTIFIKOVANÉ bez chemických prísad a lepidla

Smrekovo-borovicové CERTIFIKOVANÉ DIN+A1 vykurovacie pelety - Mäkké drevo (smrek 50%, borovica 50%).

Naše pelety splňujú certifikát DIN+. Vykurovanie peletami s certifikátom DIN+ je považované za CO2 neutrálne.

Odporúčame do kotlov a kachlí ATMOS, ATTACK, FEROLLI, EDILKAMIN, OPOP, PONAST i iných značiek.

Balenie: paleta 1050kg 70vreciek

Ekologičnosť a výhody vykurovania peletami

Pelety sú moderným, ekologickým a ekonomickým palivom s vysokou výhrevnosťou - až 19 GJ/t.

Drevné vykurovacie pelety majú nízky obsah popola a celý priebeh spaľovania je veľmi čistý. U Smrekovo-borovicových DIN+A1 peliet je popolnatosť okolo 0,5%.

Merná energia voči plynu predstavuje úsporu až 50%. Jedná sa o skutočné ekologické palivo 21. storočia.

Základné údaje bežných palív

  • 1kg peliet poskytuje 4,7 - 5,2 kW/h energie
  • 1kg drevnej štiepky poskytuje cca 3,8kW/h energie
  • 1l oleja poskytuje cca 10 kW/h energie

Hlavné výhody peliet ako paliva

  • majú vysokú hustotu - vysoká výhrevnosť
  • ich tvar je vhodný na automatický transport zo zásobníka priamo do kotla pomocou šnekového dopravníka
  • nízky obsah spalín a zvyškového popola, ktorý je následne využiteľný ako hnojivo
  • potreba takmer nulového ľudského zásahu od naplnenia zásobníka až po odstránenie popola

Technické údaje

Výhrevnosť   MJ/kg 17,5 - 18,5
Popolnatosť   % 0,43 
Zloženie   100% prírodné drevo 
Obsah vody % 6,8
Priemer   mm 6 alebo 8
Dĺžka mm 10 - 20
Hmotnosť   kg/m3 1120