Bukové palivové drevo
Rezané na 33 cm

Vo všeobecnosti je drevo v akejkoľvek forme prírodným a obnoviteľným zdrojom energie.

Pri správnom spaľovaní horí drevo čisto, takmer bez dymu a zanecháva veľmi málo popola. Popol je navyše využiteľný ako hnojivo.

Ponúkame Vám bukové palivové drevo, ktoré je narezané na dĺžku 33cm. Drevo je naskladané na paletách 1x1x1m alebo 1x1x2m.

Výhrevnosť pri vlhkosti 10%   MJ/kg   14,60  
Popolnatosť   %   0,5 - 0,9 
Zloženie   100% prírodné bukové drevo 
Rozmer   mm   330