PONAST KP11
Automatický kotol na pelety

Kotol Ponast KP 11 je základným kotlom rady KP s trvalým výkonom od 5 kW do 19 kW je vybavený automatickým zapaľovaním a poloautomatickým čistením výmenníka. Je určený predovšetkým pre inštaláciu v rodinných domoch. Poloautomatická prevádzka je zaistená automatickým dávkovaním paliva a spaľovacieho vzduchu, poloautomatickým čistením výmenníka a manuálnym odstraňovaním popola. Kotol je možné vybaviť ekvitermickou reguláciou a GSM systémom pre diaľkové riadenie a monitorovanie.

Kotol spaľuje všetky typy drevených peliet o priemere 6 a 8 mm. Normy DIN, DIN+ (nemecká norma), česká norma ČSN P CEN/TS 14961, rakúska norma ÖNORM M7135.

Obsluha a údržba

Automaticky riadená prevádzka pomocou izbového termostatu a automatického prikladania paliva. Občasná obsluha sa skladá z kontroly množstva paliva v zásobníku a kontroly množstva popola v popolníku. V približne mesačnom intervale sa robí manuálne čistenie výmenníku a odstránenie popola.

Základné technické údaje

Kotly sa skladajú z telesa kotla – oceľový zvarenec s hrúbkou steny 3 – 6,3 mm, lineárneho horáku vyrobeného zo žiaruvzdornej nerezovej ocele, keramických dielov, opláštenia kotla s tepelnou izoláciou a elektronickej riadiacej jednotky. Súčasťou kotla sú prvky zaisťujúce bezpečný chod zariadenia.

Automatické riadenie chodu zaisťuje riadiaca jednotka RKP najčastejšie v spolupráci s izbovým a bojlerovým termostatom. Výkon kotla možno riadiť v rozsahu 30 – 100% menovitého výkonu, pričom v celom tomto rozsahu kotol dosahuje zhodnej účinnosti i emisných limitov. Kotol je nutné doplniť podávačom paliva a zásobníkom paliva, ktoré je možné umiestniť ľubovoľne v okolí kotla. Kotol je vyrobený v Českej republike.

Výška mm 1440
Šírka mm 565
Hĺbka mm 1078
Výška napojenia dymovodu mm 1240
Napojenie vstupu mm 1310
Napojenie spiatočky mm 750
Priemer dymovodu mm 130
Menovitý výkon kW 19
Výkonový rozsah kW 5,7 - 19
Spotreba paliva kg/hod 1,44 - 4,55
Účinnosť % 90,5
Teplota spalín °C 79 - 127
Hmotnosť kg 255
El. príkon W 173
Pripájacie napetie - 230 V AC ± 10%, 50Hz ± 2Hz