PONAST KP08
Automatický kotol na pelety

Kotol Ponast KP 08 s trvalým výkonom od 2,4 kW do 8 kW je vybavený automatickým zapaľovaním a poloautomatickým čistením výmenníka. Je určený predovšetkým pre inštaláciu v rodinných domoch s nízkou tepelnou stratou, kde je jeho prevádzka riadená prostredníctvom vnútorných a vonkajších čidiel. Kotol je možné vybaviť ekvitermickou reguláciou a GSM systémom pre diaľkové riadenie a monitorovanie.

Kotol spaľuje všetky typy drevených peliet o priemere 6 a 8 mm.

Obsluha a údržba

Ide o automatický kotol, trvalá obsluha nie je potrebná. Občasná obsluha sa skladá z kontroly množstva paliva v zásobníku a kontroly množstva popola v popolníku. V približne mesačnom intervale sa robí manuálne čistenie výmenníku a odstránenie popola.

Základné technické údaje

Kotly sa skladajú z telesa kotla – oceľový zvarenec s hrúbkou steny 3 – 6,3 mm, lineárneho horáku vyrobeného zo žiaruvzdornej nerezovej ocele, keramických dielov, opláštenia kotla s tepelnou izoláciou a elektronickej riadiacej jednotky. Súčasťou kotla sú prvky zaisťujúce bezpečný chod zariadenia.

Automatické riadenie chodu zaisťuje riadiaca jednotka IGNEO najčastejšie v spolupráci s izbovým teplotným čidlom. Výkon kotla možno riadiť v rozsahu 30 – 100% menovitého výkonu, pričom v celom tomto rozsahu kotol dosahuje zhodnej účinnosti i emisných limitov. Kotol je nutné doplniť podávačom paliva a zásobníkom paliva, ktoré je možné umiestniť ľubovoľne v okolí kotla. Kotol je vyrobený v Českej republike.

Výška mm 1217
Šírka mm 553
Hĺbka mm 706
Výška napojenia dymovodu mm 1023
Napojenie vstupu mm 1084
Napojenie spiatočky mm 668
Priemer dymovodu mm 120
Menovitý výkon kW 8
Výkonový rozsah kW 2,4 - 8
Spotreba paliva kg/hod 0,56 - 1,88
Účinnosť % 91,5
Teplota spalín °C 80,6 - 123,8
Minimálny ťah komína Pa 8
Hmotnosť kg 130
El. príkon (2 motory, ventilátor) W 89
Pripájacie napetie - 230 V AC ± 10%, 50Hz ± 2Hz