Boto Enviro PM25PR
Kotol na drevo s prípravou na pelety

Oceľový kotol na drevo s možnosťou prestavby na kotol spaľujúci i pelety Enviro PM25PR s výkonom 25kW. Slovenský výrobok.

Zvažujete kúrenie peletami, ale nie ste pevne rozhodnutí? Potom je Enviro PM PR vašou voľbou. Prejsť na pelety môžete kedykoľvek!

Technické údaje

Parameter MJ PM 25PR
Výkon kW 25
Šírka mm 617
Hĺbka mm 972 (1041 celkom)
Výška mm 1189
Hĺbka roštu mm 326
Stavebná hĺbka mm 1041
Výška napojenia dymovodu – M mm 1093
Priemer dymovodu – D mm 160
Výška napojenia spiatočky vody mm 378
Priemer (vstup,výstup) vody DN G   2″
Hmotnosť kotla kg 365
Maximálna veľkosť polien cm 55
Účinnosť % (87   drevo), 90 (pelety)
Maximálny prevádzkový pretlak vody bar 2
Minimálny prevádzkový pretlak vody bar 1
Skušobný pretlak vody bar 4
Maximálna prevádzková teplota °C 90
Predpísaný ťah komína Pa 8-12
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 160-240

Umiestnenie kotla

Parameter MJ PM15 PM25
Minimálna vzdialenosť od stien – H cm  500
Výška dymovodu – V cm  1005

Výhody

 • životnosť až 30 rokov
 • záruka 6 rokov na celý kotol
 • úspora paliva
 • možnosť kúriť kusovým drevom 1/2 m dĺžky a v budúcnosti kotol rozšíriť o jednotku na kúrenie peletami
 • nízke emisie CO
 • bezpečnosť – ochladzovací obvod
 • bezpečnosť – ochladzovací obvod proti prekúreniu
 • kotlové teleso overené dvojstupňovou skúškou na dvojnásobok prevádzkového tlaku – pri každom vyrobenom kuse
 • vyžaduje len nízky komínový ťah
 • vysoká účinnosť
 • automatické podávanie paliva
 • inteligentné automatické zapaľovanie
 • nerezový horák s diagnostikou
 • kombinovaný, od seba oddelený prívod primárneho a sekundárneho vzduchu – pre ideálne stabilné horenie

Praktické výhody

 • možnosť prikladať 1/2m polená
 • jednoduché čistenie
 • jednoduchá a komfortná obsluha
 • rýchly nábeh kúrenia
 • malá podlahová plocha
 • nezávislosť od elektrickej energie
 • na vyžiadanie otváranie dverí na ľavú alebo pravú stranu
 • zásobník na pelety je možné ľubovoľne osadiť na ľavú alebo pravú stranu kotla, prípadne kolmo k nemu
 • jednoduchá inštalácia v kotolni vďaka kompaktným rozmerom – prejde cez štandardnú zárubeň

Komfort

 • dlhá doba vyhorenia paliva
 • možnosť ekvitermickej regulácie

Na kotly Boto Enviro sa poskytuje záruka 6 rokov na celý kotol okrem regulačných prvkov, ktoré podliehajú záruke 2 roky. 6 ročná záruka je podmienená správnym zapojením kotla do systému vykurovania, použitím akumulačnej nádrže a trojcestným zmiešavacím ventilom 65 °C.