Boto Enviro PM25.1
Kotol na drevo a pelety

Oceľový kotol na drevo a pelety Enviro PM25.1 s výkonom 25kW. Slovenský výrobok.

Verzia Enviro PM25.1 obsahuje:

 • malý displej
 • ekvitermickú reguláciu
 • ovládanie kotlového okruhu

Technické údaje

Parameter MJ PM 25
Výkon kW 1-25
Šírka mm 617
Hĺbka mm 1051
Výška mm 1168
Hĺbka roštu mm 520
Stavebná hĺbka mm 1054
Výška napojenia dymovodu – M mm 1079
Priemer dymovodu – D mm 160
Šírka zásobníka – ŠZ mm 617
Hĺbka zásobníka – HZ mm 976
Výška zásobníka – VZ mm 1189
Hĺbka horáka – HH mm 263
Výška horáka – VH mm 365
Hĺbka podávača – HP mm 1426
Výška napojenia spiatočky vody mm 349
Priemer (vstup,výstup) vody DN G 2″
Hmotnosť kotla kg 340
Maximálna veľkosť polien cm 50
Účinnosť (pelety/drevo) % 91/85
Objem vody v kotlovom telese l 100
Objem spaľovacej komory l 62
Maximálny prevádzkový pretlak vody bar 2
Minimálny prevádzkový pretlak vody bar 1
Skušobný pretlak vody bar 4
Maximálna prevádzková teplota °C 90
Predpísaný ťah komína Pa 8-12
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 200-240

Umiestnenie kotla

Parameter MJ PM15 PM25 PM50
Minimálna vzdialenosť od stien – H cm  500
Výška dymovodu – V cm  1079  1093

Výhody

 • životnosť až 30 rokov
 • záruka až 6 rokov na celý kotol
 • úspora paliva
 • nízke emisie CO
 • možnosť ekvitermickej regulácie
 • dlhá doba vyhorenia paliva
 • bezpečnosť – ochladzovací obvod proti prekúreniu
 • kotlové teleso overené dvojstupňovou skúškou na dvojnásobok prevádzkového tlaku – pri každom vyrobenom kuse
 • vyžaduje len nízky komínový ťah
 • vysoká účinnosť
 • kombinovaný, od seba oddelený prívod primárneho a sekundárneho vzduchu – pre ideálne stabilné horenie

Praktické výhody

 • jednoduchá a komfortná obsluha
 • rýchly nábeh kúrenia
 • malá podlahová plocha
 • na vyžiadanie otváranie dverí na ľavú alebo pravú stranu
 • zásobník na pelety je možné ľubovoľne osadiť na ľavú alebo pravú stranu kotla, prípadne kolmo k nemu
 • jednoduchá inštalácia v kotolni vďaka kompaktným rozmerom – prejde cez štandardnú zárubeň

Komfort

 • inteligentné automatické zapaľovanie peliet
 • automatické podávanie paliva
 • automatické čistenie horáka
 • nerezový horák s diagnostikou
 • možnosť diaľkového ovládania kotla, systému kúrenia – eComfort (voliteľné príslušenstvo)

Na kotly Boto Enviro sa poskytuje záruka 6 rokov na celý kotol okrem regulačných prvkov, ktoré podliehajú záruke 2 roky. 6 ročná záruka je podmienená správnym zapojením kotla do systému vykurovania, použitím akumulačnej nádrže a trojcestným zmiešavacím ventilom 65 °C.