OPOP H4EKO-D
Splyňovací kotol na drevo

Popis

Splyňovací kotol OPOP H4EKO-D na drevo.

Kotol na drevo spĺňa požiadavky emisnej triedy 5 a Ekodesign.

Prednosti

  • vhodný i do menších priestorov
  • možnosť doplniť elektrošpirálou s výkonom 3kW
  • elektronická riadiaca jednotka
  • odťahový ventilátor zaistí efektívnejšie spaľovanie a minimum popola
  • chladiaca slučka
  • možnosť riadenia pomocou čidla vonkajšej teploty
  • ochrana proti dechtu v spaľovacej komore

Technické parametre

Typ kotle na dřevo Jednotka H416 EKO-D H420 EKO-D H425 EKO-D
Jmenovitý tepelný výkon [kW] 16 20 25
Účinnost [%] 90 90 90,2
Potřebný provozní tah Pa 12 12 12
Hmotnost [kg] 265 317 369
Ekodesign   ano ano ano
Třída kotle podle ČSN EN 303-5   5 5 5
Objem vody [ l ] 33 33 54
Průměr kouřovodu [mm] 130 130 130
Spotřeba paliva  [kg/hod] 4,1 5,1 6
Rozsah teploty otopné vody [°C] 65 - 85 65 - 85 65 - 85
Objem palivové šachty  [ l ] 42 62 82
Rozměry plnícího otvoru (hxš) [cm] 35 x 22 35 x 32 35 x 42
Délka polen [cm] 33 33 40
Délka hoření při jmen.výkonu [hod] > 4 > 4 > 4
Teplota spalin při jmen. tepel. výkonu [°C] 137 130  130
Maximální přetlak otopné vody [MPa] 0,2 0,2 0,2
Zkušební přetlak otopné vody [MPa] 0,4 0,4 0,4
Záruční palivo/obsah vody   dřevo tvrdé, štípané / H2O max. 20%
Hmotnostní tok spalin [kg/s] 0,01 0,0147  0,0147 
Elektrický příkon / Elektrické krytí [W] 11 / IP 20 22 / IP 20 22 / IP 20
Přívod napětí [V/A] 230/2 230/2 230/2
   Rozměry kotle
A - celková výška kotle [mm] 964 964 964
B – celková hloubka kotle [mm] 1085 1085 1085
C – šířka kotle [mm] 498 598 698
D – umístění kouřovodu [mm] 635 635 635
E – umístění nátrubku vstupní vody [mm] 109 109 109
F – umístění nátrubku výstupní vody [mm] 791 791 791
H – umístnění chladící smyčky [mm] 238 238 238
I – umístnění topného tělesa [mm] 173 173 173
J – umístnění vypouštěcího ventilu [mm] 77 77 77