Boto Enviro M25N
Kotol na drevo

Oceľový kotol na tuhé palivo Enviro M25N s výkonom 25kW. Slovenský výrobok.

Technické údaje

Parameter MJ M 25
Výkon kW 25
Šírka – Š mm 617
Hĺbka – H mm 689
Výška – V mm 1023
Hĺbka roštu mm 420
Stavebná hĺbka – S mm 904
Výška napojenia dymovodu – M mm 924
Priemer dymovodu – D mm 160
Výška napojenia spiatočky vody mm 204
Priemer (vstup,výstup) vody DN G 2″
Hmotnosť kotla kg 282
Maximálna veľkosť polien cm 40
Účinnosť % 85
Objemový prietok spalín m3/h 146
Objem vody v kotlovom telese l 88
Maximálny prevádzkový pretlak vody bar 2
Minimálny prevádzkový pretlak vody bar 1
Skušobný pretlak vody bar 4
Maximálna prevádzková teplota °C 90
Predpísaný ťah komína Pa 8-12
Teplota spalín pri menovitom výkone °C 200-240

Umiestnenie kotla

Parameter MJ M15 M20 M25 M30 M40 M50
Minimálna vzdialenosť od stien – H cm  500
Výška dymovodu – V cm  1005  1114

Výhody

 • životnosť až 30 rokov
 • záruka až 6 rokov na celý kotol
 • úspora paliva
 • možnosť spaľovať aj nevysušené drevo
 • nízke emisie co
 • bezpečnosť – ochladzovací obvod proti prekúreniu
 • riadi svoj výkon vzhľadom na potreby tepla v systéme – buď mechanicky – ovládaním klapky primárneho vzduchu alebo použitím regulátora odťahu spalín s priamym napojením na izbový termostat (zostava enviro mtop)
 • kombinovaný – od seba oddelený prívod primárneho a sekundárneho vzduchu – pre ideálne stabilné horenie
 • vyžaduje len nízky komínový ťah

Praktické výhody

 • jednoduché čistenie
 • jednoduchá obsluha
 • nezávislosť od elektrickej energie
 • rýchly nábeh kúrenia
 • malá podlahová plocha
 • otváranie dverí na ľavú alebo pravú stranu
 • jednoduchá inštalácia v kotolni vďaka kompaktným rozmerom

Komfort

 • dlhá doba vyhorenia paliva
 • možnosť ekvitermickej regulácie

Na kotly Boto Enviro sa poskytuje záruka 6 rokov na celý kotol okrem regulačných prvkov, ktoré podliehajú záruke 2 roky. 6 ročná záruka je podmienená správnym zapojením kotla do systému vykurovania, použitím akumulačnej nádrže a trojcestným zmiešavacím ventilom 65 °C.