VERNER 13/10.1
Interiérový kotol na drevo

VERNER 13/10.1
Interiérový kotol na drevo

Interiérový kotol VERNER 13/10.1 je ideálnym spojením spoľahlivosti, vysokej kvality a príjemného dizajnu - teda vlastností, ktoré pre Vás spoločnosť Verner u svojich výrobkov už tradične ponúka a garantuje.

Nová generácia produktov VERNER spája prednosti kotlov a krbových kachiel. Interiérový kotol VERNER 13/10.1 ponúka pohodu a teplo rodinného krbu spoločne s vysokou výhrevnosťou a komfortom vykurovania pri napojení na teplovodný okruh tepelnej sústavy.

Vysoká účinnosť a kvalita spaľovania zaručujú úspornú prevádzku pri minimálnom zaťažení životného prostredia.

Hlavné prednosti

 • Možnosť obsluhy kotla z inej miestnosti, čím odpadá nutnosť manipulácie s palivom a popolom v miestnosti obytnej
 • Možnosť umiestniť ho ako samostatne stojace topidlo, alebo zabudovať priamo do steny medzi obytnú a inú miestnosť (chodba, technologická miestnosť, sklad paliva ...)
 • Unikátny pohyblivý rošt vyvinutý špeciálne pre spaľovanie kusového dreva
 • Bezprašné čistenie výmenníka vonkajšími ovládacími prvkami
 • Vykúri celý dom a pritom ponúkna komfortnú teplotu v miestnosti, v ktorej je umiestnený
 • Podiel výkonu do tepelnej sústavy predstavuje celých 77%
 • Je využiteľný ako jediný zdroj vykurovania objektu alebo v kombinácii s iným vykurovacím systémom (zemný plyn, elektrina, atď)
 • Možnosť spojenia s akumulačnou nádržou
 • Automatické prepínanie do stáložiarnej odstávky
 • Možnosť obstavania podobne ako u krbových vložiek
 • Varná plotna vhodná na ohrev pokrmov, alebo udržiavanie pokrmov v teplom stave
 • Vysoká účinnosť, nízka spotreba paliva a dlhá životnosť

Prevedenia

 • bez zadného prikladania
 • so zadným prikladaním

Technické údaje

Celkový menovitý tepelný výkon 9 kW
Menovitý výkon odovzdávaný do vykurovacej sústavy 7 kW
Menovitý výkon odovzdávaný povrchom kachlí 2 kW
Účinnosť 87 %
Spotreba paliva pri menovitom výkone 2,5 kg/hod
Doba horenia plnej vsádzky paliva 2 - 3 hod
Hĺbka prikladacieho priestoru (maximálna dĺžka polien) 350 mm
Objem prikladacieho priestoru 50 litrov
Objem popolníka 16 litrov
Teplota spalín do komína (pri menovitom výkone) 250 C°
Hmotnosť 235 kg
Vodný objem výmenníka 25 litrov
Maximálna tlaková strata výmenníka (70/90 ° C) 5 Pa
Maximálny prevádzkový pretlak 200 kPa
Pripojovacie nátrubky (vnútorný závit) G 5/4"
Minimálny požadovaný komínový ťah 15 Pa
Minimálny prierez komína 250 cm2
Trieda emisií oxidu uhoľnatého 1
Trieda účinnosti 1
Hmotnostný tok spalín 9 g/s
Hmotnostný tok spalín pri ½ výkone 4,5 g/s
Predpísané palivo drevo, drevné brikety, štiepka
Výška 1 254 mm
Šírka 590 mm
Hĺbka 470 mm
Priemer dymovodu 160 mm