VERNER Snímač teploty bojleru
Akumulačnej nádrže

VERNER Snímač teploty bojleru používa sa na prepojenie kotla a akumulačnej nádrže, bojleru.

Na regulácii kotla je možné potom nastaviť maximálnu teplotu vody v akumulačnej nádrži.